• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ

Pénzügyi és Jogi
Bizottság

 


Elnök:
Bilinszky Ferenc

Tagok:

- Csoma Attila

- Benkő Tamás

- Hircz Tamás

- dr. Kováts Sebestyén

 

Külső tagok: nincs

 

A bizottság főbb feladatkörei:

1. A Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatot tesz:

 • a) az önkormányzati intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
 • b) az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályaira és erről koncepciót készít, minden évben elkészíti és a Képviselő-testület elé terjeszti a következő évre tervezett vagyongazdálkodási irányelveket,
 • c) a bizottság eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetre,
 • d) a helyi adókra,
 • e) a polgármester illetményére, jutalmazására,
 • f) bíróság népi ülnöki tisztségére történő jelölésre,
 • g) polgármesternek – a családügyi tanácsnok egyetértése mellett –az önkormányzat által fenntartott óvodák, bölcsődék, pedagógiai szakszolgáltatások és pedagógiai szakmai szolgáltatások és közművelődési intézmények szakmai koncepciójának meghatározása,
 • h) a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, eltávolítására, valamint a helyi utak forgalmára vonatkozóan,
 • i) a főépítészhez érkezett és általa továbbított, a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó kérelemben foglaltakkal való egyetértése esetén a főépítésszel történt egyeztetést követően a képviselő-testületnek a településszerkezeti terv, vagy a helyi építési szabályzat módosítására."


2. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi:

 • a) a hatáskörébe nem tartozó rendelet-tervezeteket,
 • b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
 • c) a fizetési kötelezettséget, valamint önkormányzati bevételeket módosító rendelet tervezeteket,
 • d) a közbiztonsági - bűnmegelőzési koncepciót,
 • e) árubeszerzések esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 15.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
 • f) építési beruházások esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
 • g) szolgáltatás megrendelése esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
 • h) és állást foglal az önkormányzati képviselőket érintő etikai kérdésekben.


3. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság értékeli:

 • a) értékeli a köznevelési/közművelődési intézmények vezetőinek éves munkáját, és a családügyi tanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek,
 • b) értékeli a köznevelési intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a pedagógiai szakmai munka eredményességét, és a családügyi tanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek.


4. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzi:

 • a) az önkormányzati gazdálkodást,
 • b) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.


5. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja:

 • a) a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
 • b) a hatáskörébe tartozó intézményi pót-előirányzati kérelmeket, ezzel kapcsolatban javaslatot tesz a képviselő-testületnek.


6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket, és azokat a képviselő-testület elé terjeszti.

7. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az előidéző okokat.

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló