• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei egységes szerkezetben:

 1988. évi rendeletek

 Dunakeszi Város Tanácsának 1/1988. sz. rendelete a köztisztasági feladatok ellátásáról

 1991. évi rendeletek

 1/1991. (I.10.) sz. önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés

11/1991.(X. 10) sz. Önkormányzati rendelete a város jelképeiről és azok használatáról

  1995. évi rendeletek

 7/1995.(VI.20.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

 1996. évi rendeletek

 17/1996.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelete a település önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-járól

  1998. évi rendeletek

 13/1998. (IX.28.) sz. rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulásról

 2001. évi rendeletek

 15/2001. (X. 16.) sz. önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

 2002. évi rendeletek

 24/2002. (X.1.) sz. önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

 2003. évi rendeletek

 18/2003. (X.06.) sz. önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és a nyugállományú köztisztviselők szociális támogatásról18/2003. (X.06.) sz. önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és a nyugállományú köztisztviselők szociális támogatásról

24/2003. ( XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a közművelődésről

 2005. évi rendeletek

 17/2005. (VIII. 25.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről

45/2005 (XII.15.)sz. Önkormányzati rendelete a Malomárok I. ütem Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

  2006. évi rendeletek

18/2006. (VI.30.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról

21/2006. (VI.30.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

  2007. évi rendeletek

 7/2007. (IV.02.) rendelete a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályairól, valamint a hatósági áralkalmazás és a díjfizetés feltételeiről

14/2007. (VI.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 2008. évi rendeletek

 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

14/2008. (V.28.) rendelete a védett övezet kialakításáról

19/2008. (VII. 09.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

 

29/2008. (XI.19.) rendelete a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről

 2009. évi rendeletek

 19/2009. (III.10.) rendelete a helyi zajvédelem szabályozásáról

39/2009.(VII.01.) rendelete az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról

54/2009. (XI.02.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról legmagasabb díjának megállapításáról

  2010. évi rendeletek

 19/2010. (V. 27.) rendelete az állatok tartásáról

38/2010. (XII.10.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

39/2010. (XII.10) számú önkormányzati rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

 2011. évi rendeletek

2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról

6/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a sportról

16/2011.(V.13.) rendelete a reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről

19/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat működéséről

20/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjéről

22/2011. (V.31.) számú önkormányzati rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól

27/2011. (VII. 25.) önkormányzati rendelete légi jármű felszállóhelyek létesítésének és üzemeltetésének tilalmáról

30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól

37/2011. (X.03.) számú önkormányzati rendelete a közterületi szobrok, emlékművek, díszkutak, emléktáblák állításáról

55/2011. (XII.21.) rendelete a helyi építményadóról

56/2011. (XII.21.) rendelete a helyi telekadóról

 2012. évi rendeletek

 3/2012. (I.31.) rendelete Dunakeszi Város építészeti örökségének helyi védelméről

7/2012. (II.28.) rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről/2012. (II.28.) rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről

11/2012. (IV.03.) rendelete a talajterhelési díjról

19/2012. (V.04.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

27/2012. (VII.04.) rendelete a természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól

32/2012. (VIII.01.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

 

61/2012. (XII.19.) rendelete a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályairól

64/2012. (XII.19.) sz. rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (HÉSZ)

 2013. évi rendeletek

 1/2013. (II.06.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

15/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

18/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről

  2014. évi rendeletek

 16/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 2015. évi rendeletek

5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

10/2015. (V.06.) önkormányzati rendelet Dunakeszi Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és rendjéről

24/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről

35/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzati adóügyekre vonatkozó adóeljárási szabályokról

37/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról

 

2016. évi rendeletek

 

18/2016. (X. 07.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és a helyi építési szabályzat Malomárok településrészre történő hatályba lépéséről

 

2017. évi rendeletek

 

5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

13/2017.(VII.05.) önkormnányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérőla hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről

Mens Flynit Trainers
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló