• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

 Kapcsolat:

0627/542-800 

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyleírás:

A helyi adók kapcsán beszélhetünk önadózásról és kivetéses adózásról.

Az önadózás az a tevékenység, mely során az adóalany maga határozza meg a fizetendő adó mértékét.

Ilyen adónemek a helyi iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó. Ide sorolható a talajterhelési díj is, mely ugyan nem adónak minősül, azonban a beszedésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

Ezen adónemek esetén tehát az adózónak a jogszabályban előírt határideig bevallását be kell nyújtania az adóhatósághoz, és a bevalláson feltüntetett adó összegét szintén a jogszabályban előírt határideig meg kell fizetnie.

Kivetéses adózás esetén az adó összegét az adóhatóság állapítja meg.

Kivetéses adónemnek minősül az építményadó, a telekadó, valamint a gépjárműadó.

Építményadó és telekadó esetében az adózónak adóbevallást kell benyújtania az adóhatósághoz, az adóhatóság pedig a bevallásban foglalt adatok alapján megállapítja a fizetendő adó mértékét és befizetési határidejét.

Gépjárműadó esetében az adózónak nem kell bevallást benyújtania az adóhatósághoz (csak kivételes esetekben, mikor valamely mentességet kíván érvényesíteni), az adóhatóság havi rendszerességgel a központi nyilvántartás adatai alapján állapítja meg az adókötelezettség keletkezését avagy megszűnését. Azonban ebben az esetben is a hatóság állapítja meg határozatban a fizetendő adó mértékét, valamint befizetési határidejét.

Fontos kiemelni, hogy bevallási kötelezettségnek minden adózó önként köteles eleget tenni, az adóhatóság külön felszólítása nélkül.

Amennyiben az adózó bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adóhatóság mulasztási bírsággal sújthatja.

Bevallási és befizetési határidők

Helyi iparűzési adó

A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben

az adóév március 15-éig, illetve

szeptember 15-éig

fizet.

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét

az adóévet követő év május 31-éig

fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

Építményadó

Az adózónak az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről számított 15 napon belül kell bevallást benyújtania az adóhatósághoz.

Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót

az adóév április 15-éig, illetve

szeptember 15-éig

megfizetnie.

Telekadó

Az adózónak az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről számított 15 napon belül kell bevallást benyújtania az adóhatósághoz.

Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót

az adóév március 15-éig, illetve

szeptember 15-éig

megfizetnie.

Gépjárműadó

Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben

az adóév március 15-éig, illetve

az adóév szeptember 15-éig

fizeti meg.

Év közbeni adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.

Idegenforgalmi adó

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a

beszedést követő hó 15. napjáig

kell az adóhatósághoz bevallania és befizetnie

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a

tárgyévet követő év március 31-éig.

Befizetések elszámolása, visszautalási/átvezetési kérelem

Ha az adóhatóságnál az adótartozást az adózó csak részben egyenlíti ki, az adónkénti befizetést az esedékesség sorrendjében kell elszámolni. Ha az adótartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehajtott összeget az adók esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a tartozás arányában kell elszámolni.

Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy az adott adóra adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be az adóhatósághoz (túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Letölthető dokumentumok:

 

Túlfizetés utalási-átvezetési kérelem - 2016.03.01-től

nike roshe two flyknit zappos women shoes outlet
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló