• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

 Kapcsolat:

0627/542-800 

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

     

 

 

Ügyleírás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adó alanya a vállalkozó.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

- építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,

- bármely – az előző pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó alapja

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

- az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottak szerint számított – összegével,

- az alvállalkozói teljesítések értékével,

- az anyagköltséggel,

- az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint kell megosztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást (átalányadózást) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó, és más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, az adó alapját egyszerűsített módon is megállapíthatja

Az adó mértéke

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke, naptári naponként 5.000 Ft.

Adómentességek:

Az általános szabály szerint megállapított adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.

Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre.

Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban vehető igénybe.

Mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint a társaság és az elővállalkozás Szit. tv. szerinti projekttársasága.

Fontos kiemelni, hogy az adóalanyoknak az iparűzési adó bejelentkezési, változás bejelentési és bevallási kötelezettségüknek kötelesek önként, külön felszólítás nélkül eleget tenni.

További fontos tény, hogy az iparűzési adó bevallás végrehajtható okiratnak minősül, az abban bevallott adót a jogszabályban meghatározott határideig – az adóhatóság külön tájékoztatása nélkül – meg kell fizetni.

 

Letölthető dokumentumok:

ÚTMUTATÓ ŰRLAPOK ELEKTRONIKUS (NEM ON-LINE) KITÖLTÉSÉHEZ

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés - elektronikus (nem on-line)

Bejelentkezés, változás-bejelentés - kézi

Bejelentkezés, változás-bejelentés kitöltési útmutató

KATA tájékoztató a HIPA bejelentéshez

 

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről - elektronikus (nem on-line)

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről - kézi

Bevallás a helyi iparüzési adóelőleg kiegészítéséről kitöltési útmutató

Adóelőleg mérséklési kérelem

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2015 - elektronikus (nem on-line)

Bevallás állandó jelleggel végzett h.ip. tevékenységről - 2015

H.ip. adóbevallás 2015 kitöltési utmutató

Bevallás állandó jelleggel végzett h.ip. tevékenységről - 2016 - kézi

H.ip. adóbevallás 2016 kitöltési útmutató

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2014 - elektronikus (nem on-line)

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2014 - kézi

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2013 - elektr

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2013 - kézi

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2012 - elektr

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2012 - kézi

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2011 - elektr

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2011 - kézi

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2010 - elektr

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2010 - kézi

 

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2009 - elektr

Bevallás állandó jelleggel végzett h. ip. tevékenységről - 2009 - kézi

  

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről - elektronikus (nem on-line)

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről - kézi

Ideiglenes iparüzési adóbevallás kitöltési útmutató 

 

Háziorvosok, védőnők részére

 

De minis nyilatkozat 2015.06.30

De minis regulation

DM igazolás

TÁJÉKOZTATÓ csekély összegű TVI logas fin 2015.11.25

 

ÚTMUTATÓ - Nonprofit adómentességi nyilatkozathoz

Nonprofit adómentességi nyilatkozat

Mezőgazdasági őstermelői nyilatkozat      

Tájékoztató - Mezőgazdasági őstermelők adóbevallásához

/Nike_7_1
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló