• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

 Kapcsolat:

0627/542-800 

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

     

Ügyleírás:

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (10%)

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

Dunakeszi város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell megküldeni az adóhatósághoz.

A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget érintő olyan változást, melyről egyéb hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján az adóhatóságot nem kötelesek értesíteni, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül közvetlenül az adóhatóságnak be kell jelentenie.

A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

 

Mentesség a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2012. (IV.03.) rendelete alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

- az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő évben betölti, vagy betöltötte 70. életévét, jövedelme kizárólag nyugellátásból származik, és háztartásában egyedül, vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő személlyel, személyekkel él, és ezen feltételek meglétéről nyilatkozik (mentesség csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a kibocsátó a kibocsátási helyként szolgáló ingatlan tulajdonosa),

- az a kibocsátó, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de az műszakilag nem áll rendelkezésére, és ennek tényét Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Osztály által kiadott igazolással igazolja.

 

Fontos kiemelni, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek változás bejelentési és bevallási kötelezettségüket önként, külön felszólítás nélkül kell teljesíteniük.

További fontos tény, hogy a talajterhelési díj bevallás végrehajtható okiratnak minősül, az abban bevallott díjat a jogszabályban meghatározott határideig – az adóhatóság külön tájékoztatása nélkül – meg kell fizetni.

Letölthető dokumentumok:

Bevallás talajterhelési díjról - 2008

 

Bevallás talajterhelési díjról - 2009

 

Bevallás talajterhelési díjról - 2010

 

Bevallás talajterhelési díjról - 2011

 

Bevallás talajterhelési díjról - 2012

 

Bevallás talajterhelési díjról - 2013-tól

           

2020 Nike Air Jordan 1 Mid GS "Pink Quartz" 555112-603
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló