• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ

 

 

 Kapcsolat:

Telefon: 0627/542-800

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

         

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Hatáskörrel rendelkezik:

járás székhely települési önkormányzat jegyzője (általános építéshatósági feladatok tekintetében)

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan,
 • papíralapon kitöltött ÉTDR nyomtatványon (ügyfélfogadási időben hatóságunknál, kormányablakoknál, építésügyi szolgáltatási pontoknál)  

Ügymenet leírása:

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jogerős

 • építési engedély,
 • elvi építési keretengedély,
 • bontási engedély

hatályának meghosszabbítását kérheti.

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre legfeljebb két alakalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg

a) az építési tevékenység megkezdése előtt

b) megkezdett építési tevékenység esetén

Az elvi építési keretengedély a hatályának lejárta előtt kérelemre, egy ízben, legfeljebb fél évvel hosszabbítható meg.

Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt

 • az építési tevékenység végzésének megkezdése előtt az engedély hatályát akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok
 • nem változtak meg, vagy
 • megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények – kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint – az engedély feltételeként előírva teljesíthetők,
 • megkezdett építési tevékenység esetén akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó, az engedély magadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha

- az engedélyezett építési tevékenység - a bontás kivételével - legalább tartószerkezet kész vagy azt meghaladó állapotban van, és

 - az engedélyezési záradékkal ellátott építészet-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció legfeljebb tíz éven belöl készült, és

  - a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott határnapot, vagy

  - az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50 %-ot

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az építési tevékenységet az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre használatbavételi engedély még nem adható vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul, de

 • a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, függetlenül attól, hogy az engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások megváltoztak-e,kivéve a 2016. január 1-jét megelőzően engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű új épület építési engedélyét, ha hatályának meghosszabbítása meghaladná a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott határnapot,
 • a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megadásakor hatályos szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem érinti.

Fentiek teljesülése esetén az építésügyi hatóság az építési és bontási engedély hatályát annak lejárta előtt egyszer egy évvel meghosszabbítja.

Az elvi építési keretengedély és a telepítési engedély a hatályának lejárta előtt, kérelemre, egy ízben, legfeljebb fél évvel hosszabbítható meg.

Az eljárásban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti szakhatóságok vesznek részt.

Ügyintézési határidő:

10 nap

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, továbbá, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, mellékelni lehet az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását.

Eljárás illetéke:

10.000 Ft

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

ÉTDR kérelem nyomtatvány

 

Air Jordan 1 Mid "What The Multi-Color" For Sale
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló