• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
KERESŐ
 

Kapcsolat: 

Telefon: 0627/542-800 

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

         

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Hatáskörrel rendelkezik:

járás székhely települési önkormányzat jegyzője (általános építéshatósági feladatok tekintetében)

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan,
 • papíralapon kitöltött ÉTDR nyomtatványon (ügyfélfogadási időben hatóságunknál, kormányablakoknál, építésügyi szolgáltatási pontoknál)  

Ügymenet leírása:

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba – a használatbavételi engedélyhez kötött építmények kivételével – az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység.

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető

 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,
 • az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően,
 • az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt

nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

 Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba.

 

Az építtetőnek a használatbevétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatály alá tartozó épületek esetén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állítania.

 

Az építmény – ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező építése, bővítése esetén- használatbavételének tudomásulvétele iránti kérelem előterjesztésével egyidőben, építtetőnek, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt, földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (www.e-epites.hu/oeny) elektronikusan fel kell tölteni. (a változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi eljárás lefolytatását nem akadályozza, ennek hiányában az építésügyi hatóság kötelezi az építtetőt a záradékolt változási vázrajz OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.)

Az eljárásban az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy az építési munkaterület átadásáról készített jegyzőkönyv az építési naplóban rendelkezésre áll-e.

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha

 • a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez az előírt mellékleteket nem csatolták,
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg, vagy
 • megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött,
 • az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya eső új épület esetén 2020. december 31. határnapot követően (kivéve a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület) nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű,
 • meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítás nem igazolja a követelményeknek való megfelelést,
 • az építési naplóban nem áll rendelkezésre:

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14-a szerinti nyilatkozat,

- az építési munkaterület építtető részére történő visszaadásáról szóló bejegyzés

Az építésügyi hatóság – a tudomásulvétel megtagadása esetének kivételével – a használatbavételt hallgatással veszi tudomásul. Az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.

Az esetlegesen hiányzó, szükséges munkálatok elvégzésére egyidejűleg - határidő megjelölésével - kötelezi az építtetőt.

Ügyintézési határidő:

15 nap

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • papír alapon vezetett építési napló esetében: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját
 • közművek megfelelőségét igazoló szolgáltatói hozzájárulást vagy közüzemi szerződést
 • kémény(ek) megfelelőségét igazoló szakvéleményt
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint kitöltött statisztikai lapot,
 • meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100 %-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló energetikai számítást,
 • a kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását (illetékbélyeg eredetben)

Eljárás illetéke:

10 000 forint

illetékmentes: a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület használatbavétel tudomásulvételi eljárása

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

ÉTDR kérelem nyomtatvány

Statisztikai lap

『アディダス』に分類された記事一覧
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló