• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

Utcanév táblák, emléktáblák és házszámozás

 

Ügymenet leírása:

A házszámozással kapcsolatos eljárást Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről szóló 29/2008. (XI. 19.) rendelete és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet szabályozza.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

Az utcanév-táblákkal és emléktáblákkal kapcsolatos rendelkezések

 

- Az utcanév tábla és emléktábla elhelyezését a tulajdonos, kezelő, használó (a továbbiakban: tulajdonos) tűrni tartozik.

- Az utcanév tábla és emléktábla kihelyezése, karbantartása, pótlása a Jegyző feladata. Az ehhez szükséges pénzeszközöket az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

 

- A tulajdonos az utcanév-táblát és az emléktáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen távolíthatja el. Az eltávolítás ideje alatt köteles az utcanév táblát és emléktáblát megőrizni és a munkák befejezése után azt az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik.

 

- A tulajdonos köteles a Jegyzőnek bejelenteni, ha a kihelyezett utcanévtábla vagy emléktábla eltűnik, megsemmisül vagy súlyosan rongálódik.

- Az utca nevének megváltoztatása esetén a régi utcanév táblát 1 évig kinn kell hagyni úgy, hogy azt 3 cm széles piros csíkkal, átlósan át kell húzni. Az új utcanév táblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

- A közterületek névtábláit a saroképületen, ennek hiányában a saroképület kerítésén vagy más műtárgyon kell a járdaszint felett lehetőleg 3 m magasságban és a saroktól lehetőleg 1 m távolságon belül elhelyezni.

- Az utcanév tábla elhelyezésének módja: az érintett utca kezdetén és végén, valamint a közterületek kereszteződésében mindkét oldalon legalább átellenesen egy-egy táblát kell elhelyezni.

 

A házszámozás

- A házszám változása esetén a régi házszámot 1 évig kint kell hagyni, de azt egy átlós vonallal át kell húzni.

- A házszámtábla elhelyezéséről, a természetes elhasználódás miatt szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása esetén a pótlásról az önkormányzat, az elhelyezésről, illetve a karbantartásról és tisztántartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

- A tulajdonos a házszámtáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok idejére ideiglenesen távolíthatja el. A munkák befejezése után a táblát vissza kell helyezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.

 

.

Vonatkozó jogszabályok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letölthető nyomtatványok:

 

 

 

- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről szóló 29/2008. (XI. 19.) rendelete,

- a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 06.) rendelete,

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

- A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendeletA központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet

Házszámozási kérelem

Létrehozott címek közzététele:

2016. július hónap

2016. augusztus hónap

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló