• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

     


     

 

   

Ügyleírás:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentése

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton.

Az ügyintézéshez szükséges iratok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint:

1.     Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése (formanyomtatvány)

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: - gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány

                 - egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

                 - vásárlók könyve

                 - a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás

                 - ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

Ügyintézés díja:  Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

  • Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes
  • Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes
  • Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: illetékmentes.

Letölthető dokumentumok:

 Kérelem nyomtatvány

 Üzlet megszűnéséhez nyomtatvány

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló