• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ
 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ügymenet leírása:

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.

A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

Aktuális hirdetmények, közzétételek:

 Partnerségi tájékoztató 

DUNAKESZI VÁROS Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása

Dunakeszi uszoda - TSZT, HÉSZ módosítás

 


                                                                                                                      

 

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályok adta keretek széles körű igénybevételével igyekezett a városképi megjelenést pozitívan befolyásolni. Ezek közé tartozik a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályairól, a reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről és a Dunakeszi Város építészeti örökségének helyi védelméről szóló helyi jogszabályaink. Ezen túlmenően a helyi építési szabályzat is tartalmaz építészeti megjelenésre vonatkozó előírásokat.

A településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV tv. hatálybalépésével a településképet meghatározó szabályozásokat egységesen egy településképi rendeletbe kell foglalni. A jelenleg hatályos rendeleteinket 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy az új településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. Ennek érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2017. (II.23.) sz. határozatával döntött a város teljes közigazgatási területére vonatkozó arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének megalkotásáról.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályi megfogalmazások helyett röviden, lényegretörően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv széleskörű támogatottsága érdekében lakossági fórum keretében szeretnénk a lakosság véleményét megismerni:

Időpontja:2017. június 19. 16:30 óra

Helyszín: Dunakeszi házasságkötő terem

Az arculati kézikönyv és a településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen, vagy 2017 június 30-ig megtehetik a város főépítésznek küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Dunakeszi 2017. június 8.

 

                                                                     Tisztelettel:

                                                                  Passa Gábor

                                                                  Főépítész

 

Tisztelt Lakosság!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tárgyú beruházás, amely érinti Önkormányzatunk közigazgatási területét. A beruházás tervszerű és határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges volt a tárgyi településrendezési eljárás lefolytatása. Városunk településszerkezeti tervének átfogó módosítása is folyamatban van, azonban annak időbeli elhúzódása hátráltatta volna a beruházást.

A településrendezési eszközök módosításának államigazgatási eljárását „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Trj.) 32. §-a alapján tárgyalásos eljárási rend szerint folytatta le Önkormányzatunk, tekintve hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá lett minősítve.

A Trj. 43.§ (2) a) alapján a következő tájékoztatás adom:

Az M2 gyorsforgalmi út szélesítése, illetve az M2 2-es főút összekötése miatt szükségessé vált Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása.

A tervek kifejezetten a közlekedési területek szabályozása érdekében készültek, egyéb terület-felhasználási, vagy szabályozási változást nem okoznak.

Az államigazgatási eljárás lefolytatását követően Dunakeszi Város Képviselő-testülete
2017. május 25-i ülésén 121/2017 (V.25.) számú határozatával Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének, 10/2017. (VI.02.) sz. önkormányzati rendeletével Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 64/2012. (XII.19.) sz. rendelet módosítását elfogadta

Az elfogadott határozat és rendelet teljes terjedelmében megtekinthető Dunakeszi Város főépítészénél. Cím: Dunakeszi Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 

Dunakeszi 2017. június 19.

                                 Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

 

Zapatillas de baloncesto Nik
Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló